Hier gaan sport & plezier hand in hand.

De historiek van onze club.

Het verhaal van TC Groenpark Hoboken startte een heel eind terug.

De oorsprong van onze club is terug te vinden in de jaren ‘60 waar de terreinen gebruikt werden door het gemeentepersoneel van het district Hoboken. Destijds was er nog geen sprake van een bestuursstructuur, waar in 1979 verandering in kwam. Twee jaar later, 9 maart 1981, werd dan officieel Tennisclub Gemeentepersoneel Hoboken opgericht. Aanvankelijk werd er beslist dat er 2 terreinen werden aangelegd aan de rand van Fort 8 & dat er onafhankelijk van TC Sorgvliet iets ging worden opgebouwd.

Inmiddels zijn er 5 terreinen van gemalen baksteen, inclusief verlichting. 3 van deze terreinen werden in 2011-2012 volledig vernieuwd. Door de fusie van Stad Antwerpen met omliggende gemeentes dreigde te club destijds te verdrinken, omdat er enkel personen van Gemeentepersoneel Hoboken, IVEG & Integan lid konden worden.

Vervolgens werd er een naamsverandering doorgevoerd naar Tennisclub Groenpark Hoboken, zodat de alom bekende afkorting G.P.H. kon blijven bestaan. Sinds deze naamsverandering heeft iedereen ook de mogelijkheid om lid te worden van deze prachtige en gezellige club.

Volg ons op de sociale media!

Mis niets van onze evenementen.

Facebook icon
Instagram icon

© 2022 VZW TC Groenpark Hoboken

Intuit Mailchimp logo